Blog

Taller tracta d’evitar-la

Chicos en taller

Este martes,  vino a la Llar des Raiguer, Patricia, de la Fundación Amaranta, para llevar a cabo un taller en el que nos explicó qué es la trata de personas, la prostitución forzada y la explotación sexual… A partir de estos tres conceptos, surgieron muchos otros como por ejemplo vulnerabilidad, estereotipos, roles de género

Desde la Llar consideramos fundamental que nuestros/as jóvenes sean conscientes, conocedores y estén al día de todos estos temas que tanto afectan a nuestra sociedad. Ha sido muy interesante!

Muchas Gracias FundaciónAmaranta

Aquest dimarts, va venir a la Llar des Raiguer, Patricia, de la Fundació Amaranta, per dur a terme un taller en què ens va explicar què és el tràfic de persones, la prostitució forçada i l’explotació sexual … A partir d’aquests tres conceptes, van sorgir molts altres com per exemple la vulnerabilitat, estereotips, rols de gènere …

Des de la Llar considerem fonamental que els/les nostres joves siguin conscients, coneixedors i estiguin a el dia de tots aquests temes que tant afecten la nostra societat. Ha estat molt interessant!

Moltes Gràcies

 

Comenta