Blog

Visita a Aquarium

Fotos del acuario

El pasado viernes los jóvenes del Llar des Raiguer realizaron una salida socioeducativa al Palma Aquarium.

Disfrutaron del último día de vacaciones antes de volver a la rutina de una actividad diferente que les permitió conocer diferentes especies marinas de todo el mundo.

El passat divendres els joves de la Llar van fer una sortida socioeducativa al Palma Acuarium.

Varen disfrutar del darrer dia de vacances abans de tornar a la rutina, d’una activitat diferent que els va permetre coneixer diferents espècies marines de tot el mon.

Comenta